Den 28 augusti 2005 åkte jag och min dotter Ulrika på utflykt till Ohs Bruks järnväg. Jag hade med ett beklagande läst om de problem föreningen hade haft tidigare under året och men jag var nu glad över att allt hade löst sig till sist. Detta gjorde att jag inte kunde låta bli att avlägga ett besök denna dag när föreningen hade utökad trafik. Det var 23 år sedan mitt förra besök på banan och en del hade ändrat sig sedan sist, till det bättre! Banan har bland annat betydligt bättre standard nu.

Samtliga bilder: foto © 2005 Gunnar Lilienberg


Detta tåg skulle just avgå från Bor Norra när vi ankom dit. Både Ulrika och jag ville åka ångloksdraget tåg , så vi väntade en timma i Bor på nästa tåg...


...som kommer här!


Förberedelser innan avgång.
 


Klart för avgång?


I väntan på tågmöte i Gimarp.


Tågklareraren har just visat framåt för mötande tåg.


Utväxling av styckegods.


Ohs bruk.


Föreningens såg var i drift denna dag. Den drevs av en tändkulemotor.


Skivsignalen ställs i "kör" i Ohs bruk.


Ankommande tåg till Ohs bruk.


Växling i Gimarp.


Bild från linjen, vid Hösjömo hållplats.

Åter till första sidan.