Nostalgi! Vissa saker på webben kan ge mig en extra nostalgisk känsla. Så var det exempelvis med det inlägg som Gunnar Ekeving publicerade den 2 augusti 2009 i Järnvägshistoriskt Forum. Han hade fått tag i några bilder från Sölvesborg från 1950-talet, närmare bestämt från den första delen av järnvägen mot Älmhult. Han behövde lite hjälp med att identifiera var de var tagna. Bilderna togs av dåvarande SJ signalavdelning inför en kommande planerad automatisering av vägsignalanläggningar.

Eftersom jag inte bor speciellt långt från Sölvesborg, tänkte jag ta mig ut och fotografera hur det ser ut idag, mer än 50 år senare. Jag hade tänkt att lägga ut dessa bilder som en kommentar till Gunnar Ekevings inlägg men så långt kom jag aldrig. Nu tar jag istället och publicerar hans bilder från Sveriges Järnvägsmuseum tillsammans med de bilder som jag fotograferade.

Samtliga färgbilder: foto © 2009 Gunnar Lilienberg
Samtliga övriga bilder: foto SJ signalavdelning/Sveriges Järnvägsmuseum


Denna bild visar korsningen med dåvarande riksväg 15, sedermera E22, strax utanför Sölvesborg. När bilden togs var plankorsningen manuellt bevakad med en bomvakt som bodde i banvaktsstugan till höger i bild.


Sly och annan växtlighet gör det svårt att placera sig exakt där föregående fotografi togs. Järnvägen är borta sedan 1980-talet. Alla barrträd är borta och skogen ser definitivt inte välskött ut idag. Banvallen är cykelväg till stora delar, dock inte bakom den plats där jag står där ett mindre industriområde har etablerats. Sist men inte minst kan man notera att banvaktsstugan är riven.


För att vara någorlunda säker på att jag var på rätt ställe, bemödade jag mig att leta efter rester av banvaktsstugan. Och, mycket riktigt, husgrunden finns kvar än idag!


Denna bild visar samma korsning, fotograferad från en annan vinkel. Noteringen på kortet är felaktig. Denna korsning hette Svarta led. Detta förvirrade Gunnar Ekeving lite när han skulle ta reda på var bilden var tagen. Förväxlingen är ursäktlig. Fortsätter man rakt fram på landsvägen, kommer man till Valje.


Samma plats idag.


Denna bild föreställer plankorsningen Valjevägen, inte Svarta led. Jag är inte säker, men jag tror att detta var den gamla landsvägen mellan Skåne och Blekinge. Bilden är tagen i riktning österut, mot Sölvesborg.


Jag hade stort besvär med att hitta platsen för föregående bild. "Valjevägen" finns kvar än idag som gång och cykelväg till Valje, men korsningen med järnvägen hade flyttats, troligen någon gång på 70- eller 80-talet. På andra sidan banvallen ligger idag Bokelundskolan tvärs över där vägen gick.


Samma plats från andra hållet, fotograferad västerut i riktning mot Valje.


Här var det omöjligt att fotografera från samma plats som föregående bild. Jag har varit tvungen att gå närmare banvallen för att kunna få med något annat än bara löv och grenar. Jag är dessutom bara nästan säker på att jag är på rätt plats.


Samma plats, söderut.


Idag är det mycket sly på platsen...


Samma plats, norrut.


Samma plats idag.

Åter till första sidan.