På årets sista dag passade jag på och ta några bilder från den västra delen av BKB och de elektrifieringsarbeten som har genomförts.

Samtliga bilder: foto © 2005 Gunnar Lilienberg


Knutehusens f.d. hållplats, mellan Fjälkinge och Bromölla, ungefär vid kilometer 16 från Kristianstad.


Denna bild är tagen vid samma vägövergång, riktning västerut.


Samma plats, riktning österut.


Närbild på utliggare, cirka en kilometer väster om Bromölla. Tråd var dragen fram till infartssignalen till Bromölla station. Därefter fanns endast kontaktledningsstolpar uppsatta.


Sölvesborgs station. Ombyggnad av bangården pågår.


Gångbroarna över järnvägen omedelbart öster om järnvägsstationen i Sölvesborg. Dessa är snart endast ett minne blott. Kontaktledningsstolpar fanns uppsatta fram till någon punkt mellan Gammalstorp och Sandbäck. Fundament fanns på plats öster om Sandbäck men inte i Mörrum.


Bangården i Karlshamn, fotograferad västerut. Även denna är under ombyggnad.


Samma fotoställe men i riktning österut. Här tar till synes all trafik på BKB stopp.


Tunneln under Pengaberget i Karlshamn, för närvarande utan tågtrafik.

Åter till första sidan.