Den 5 november 2005 hade jag ärenden till Alvesta och Växjö. Jag passade då på att ta några kort från Alvesta samt en del bilder på vad som fanns kvar av smalspåret mellan Sandsbro och Braås. I bakhuvudet hade jag en fråga som kom upp i Postvagnen några dagar tidigare då en skribent undrade i vilken status banvallen befann sig i.

Samtliga bilder: foto © 2005 Gunnar Lilienberg


Alvesta station, en gråmulen dag.


Med maximal zoom från yttersta kanten av plattformen fångade jag dessa två fordon.


Första morgontåget från Stockholm kommer in kl. 09:25. På grund av det dåliga vädret blev slutartiden därefter och en mindre rörelseoskärpa kan därför skönjas på tåget.


Denna bild är tagen strax öster om Sandsbro i riktning mot Åseda, vid korsningen med landsvägen till Rottne. Stora ombyggnader av väg 23 pågår i närheten och enligt uppgift planerar man att anlägga en cykelväg på banvallen till Rottne. Kanske stakningarna är gjorda som en förberedelse inför anläggandet av påfarten för cykelvägen.


Denna bild är tagen på samma plats men i riktning mot Växjö. Strax bortanför denna plats är det mesta av banvallen bortschaktad till förmån för en ombyggd riksväg 23.


I Norrgårda står hållplatskuren kvar och den är dessutom nymålad. Utanför ligger två räler som en stursk protest mot det redan fullbordade ödet.


Banvallen vid Norrgårda i riktning mot Växjö.


Rottnekvarn.


Stationshuset i Rottne, numera begravningsbyrå med öppet två dagar i veckan. Detta stationshus var tidigare i ett bedrövligt skick men är numera en pärla!


Vy från plattformen i Rottne i riktning mot Växjö.


Från Rottne i riktning mot Åseda.


Godsmagasinet i Rottne.


Bangården i Brittatorp, i riktning mot Åseda.


Stationshuset i Brittatop, privatbostad sedan många år.


Hållplatsen i Målajord, strax öster om Brittatorp. Banans yngsta hållplats?


Volvos västra fabrik i Braås. Det är min gissning att förgreningsväxeln till spåret in till Volvos område låg ungefär här. Bilden är tagen i riktning mot Åseda.


Allt är inte uppröjt efter stormen Gudrun än! Denna bild är tagen på samma plats som föregående men i riktning mot Växjö.


Denna bild är tagen vid andra änden av västra fabriken i riktning mot Åseda. På denna plats håller Volvo på att färdigställa en besöksparkering, delvis på gamla banvallen.


Västra infarten till Braås, i riktning mot Åseda.


Stationshuset i Braås. Det är sorgligt att se ett tidigare så välvårdat stationshus få förfalla så som har skett här!


Godsmagasinet i Braås.


Bangården i Braås, fotograferad i riktning mot Växjö.

Åter till första sidan.