S19292/98 Riddarens Commédia Dell'ar'te (alias "Siri"), e. S17760/94  Valle-Viking, u. S19518/96  Keans Alise


Foto © 2006: Carina Johansson                                                                                                                        Åter till förra sidan

Det här är Mollies farmor, Siri. Som man kan se, har Siri i ännu färre tecken på kroppen än Mollie.